Historic Leptines rally

29 & 30 Oktober 2022

01/08/22

Meer info (4 talen)

Nieuw evenement opgenomen in de ASAF-kalender, dit evenement is gereserveerd voor voertuigen "Histories en Demo ALLE MERKEN" Het bestaat uit 3 getimede etappes: KP 1 met een lengte van 4,.360 km, KP 2 van 14,550 Km & EKP 3 van 10,220 Km en zal 4 omlopen hebben. Dus 12 KP voor een totale afstand van 116,520 km. Op eenvoudig verzoek op het onderstaande e-mailadres, worden U het reglement en registratievoorwaarden  toegestuurd zodra worden gpubliceerd. 

Estinnes Auto Club Info Nouvelle épreuve inscrite au calendrier ASAF, cette épreuve est réservée aux véhicules « Historiques et Démo TOUTES MARQUES » Elle est composée de 3 étapes chronométrées : EC 1 d 'une longueur de 4,360 Km,l 'EC 2 de 14,550 Km & l 'EC 3 de 10,220 Km et comportera 4 boucles. Sur simple demande à l 'adresse mail ci-après, le règlement et les modalités d 'inscription vous seront transmis dès parution. 

New event included in the ASAF calendar, this event is reserved for vehicles "Histories and Demo ALL BRANDS" It is composed of 3 timed stages: EC 1 with a length of 4,360 Km, EC 2 of 14,550 Km & EC 3 of 10,220 Km and will have 4 loops. On simple request to the email address below, the rules and the terms of registration will be sent to you as soon as it is published.  

Neue Veranstaltung im ASAF-Kalender enthalten, diese Veranstaltung ist für Fahrzeuge reserviert "Geschichten und Demo ALLE MARKEN" Es besteht aus 3 gezeiteten Etappen: EC 1 mit einer Länge von 4,360 km,EC 2 von 14,550 Km & EC 3 von 10,220 Km und wird 4 Schleifen haben. Auf einfache Anfrage an die unten angegebene E-Mail-Adresse, die Regeln und die Anmeldebedingungen wird Ihnen zugesandt, sobald es veröffentlicht wird. 

Wij verwelkomen u met veel plezier op 29 en 30 oktober in Fauroeulx (Gemeente ESTINNES). 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir les 29 et 30 octobre à Fauroeulx (Commune d 'ESTINNES).

We will welcome you with great pleasure on October 29 and 30 in Fauroeulx (Community of ESTINNES).

 Wir begrüßen Sie mit großer Freude am 29. und 30. Oktober in Fauroeulx (Gemeinde ESTINNES).

 INFO: depat113@hotmail.com